Zdravotní problémy dnešní společnosti

0

V celé Evropě a stejně tak na celém světě se mění zdravotní problémy, které zatěžují lidskou společnost. V 90. letech minulého století byly v popředí nemoci spojené s infekcemi, časté byly problémy žen spojené s porodem, které způsobily i zdravotní problémy dětí. Dalším významným faktorem byla špatná hygiena a nedostatek nezávadné vody. Dnešní společnost stále více zatěžují jiné nemoci, zvané non-communicable diseases, neboli nemoci, které se nepřenášejí z člověka na člověka. Mezi tyto choroby patří kardiovaskulární choroby, obezita, cukrovka ale také psychické nemoci.
stres a deprese
Psychické nemoci zatěžují až milion Čechů. Příčinou většiny psychických nemocí je v první řadě špatný životní styl. Celkově má česká společnost nižší fyzickou aktivitu, máme špatné stravovací návyky, působí na nás neustálý hluk, světlo, městské prostředí plné toxinů, smog. Toto vše působí na naše psychické zdraví. V nedávné minulosti, v 90. letech, běžně fyzická zátěž dosahovala až 70 hodin týdně. Dnes je doporučovaná fyzická aktivita alespoň 2,5 hodiny týdně a i toto je mnoha lidmi nedodržováno. Psychické problémy postihují i mladší část společnosti, není ojedinělé, že mnoho rodičů vyhledává lékařskou pomoc pro své dítě s psychickými problémy. 

běžec na silnici

Svou roli hraje i alkohol. Jeho přemíra působí velmi špatně na jedince, ale samozřejmě i na jeho rodinu a na okolí, ve kterém se pohybuje. Ale podle studie zabývající se psychickými nemocemi vychází, že lidé s asketickým přístupem k alkoholu mají větší psychické problémy než ti, kteří si dopřejí „společenskou skleničku“.

Další významnou roli krom aktivity hrají stravovací návyky, dostatek kvalitního spánku, neužívání návykových látek (tabák). Dobré stravovací návyky plné ovoce, zeleniny, oříšků, ryb, dokáží udělat s naším psychickým zdravím doslova zázraky.

Psychické problémy mohou skončit sebevraždou nebo jejím pokusem. Ročně je v Česku 1400 až 1600 dokonaných sebevražd. U většiny sebevrahů jsou důvodem psychické poruchy. Psychické poruchy s následnou sebevraždou lidí ve věku 15 – 29 let jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí.

 

Related Posts

© Sark.cz - Všechna práva vyhrazena.