Virtuální realita – využití a její negativa

0

Co to vůbec virtuální realita je? Můžeme tak označit stav, během kterého má člověk pocit, že se ocitl v jiném světě, i když to není pravda. Jedná se pouze o šálení smyslů, které zabezpečí vyspělá technologie. K virtuální realitě a k dokonalému vytvoření této iluze potřebujeme určité pomůcky, jsou sluchátka, speciální brýle a také speciální rukavice. Přes tyto pomůcky jsou lidé napojeni k počítači, který už obstará vše ostatní. Můžeme říct, že díky virtuální realitě se nám podařilo překročit pomyslnou bariéru, která doposud stála mezi informačními technologiemi, nebo, chcete-li, počítači, a člověkem. 

VR

Jaké má virtuální realita uplatnění?

Od své existence si virtuální realita vydobyla místo v mnoha odvětvích vědy i běžného života. Mnoho profesí by se bez ní již dnes ani neobešla.

Jedná se například o projektování domů ale především všech možných výškových budov. Díky virtuální realitě je usnadněno i vybavování a plánování interiéru, jelikož je možno celou budovu virtuálně procházet. Stejně tak v případech, pokud se uvádí do provozu nové typy letadel. Využití virtuální reality umožňuje velkou úsporu financí, jelikož se nemusí letadla stavět fyzicky, pokud není stanoven přesný plán a model, dle kterého se budou stavět letadla určena přímo do provozu. Co se týče letectví, už poměrně dlouhou dobu se virtuální realita využívá při výcviku nových pilotů, kdy před pilotáží opravdových letadel zkouší své schopnosti na virtuálních letech, které jsou perfektně simulované a k nerozeznání od reality.

Mezi běžnou populací je asi největší povědomí o využívání virtuální reality v medicíně. Jedná se např. o samotné studium budoucích lékařů v různých odvětvích, ale především v chirurgii. Lékaři si mohou vyzkoušet náročné operace a její postupy, aniž by kvůli tomu museli ohrožovat zdraví živého člověka.

Své uplatnění má i ve vzdělávání, a do budoucna dojde určitě k rozšíření virtuální reality mezi běžné učební pomůcky. Žáci tak mohou během výuky např. navštívit kontinenty, o kterém se učí, podívat se do vesmíru a tak dále. A díky názorným ukázkám je učební efekt větší, než pokud se zaměřují jen na obrázky v učebnicích. 

Velké uplatnění má virtuální realita samozřejmě i ve vývoji a samotném hraní počítačových her. Tento trend bude taktéž do budoucna jistě narůstat.

Virtuální realita

Můžeme najít na virtuální realitě i negativa?

Ano. Jako u všeho, záleží i tady na četnosti využívání a také na psychické odolnosti jedince. Nestabilní jedinci či mládež se může stát snadno na této virtuální realitě závislou. Může nás odvádět od skutečných problémů, které trápí náš svět, jelikož se pro nás stane virtuální realita pohodlnější.

Ať se u virtuální reality zaměříme více na její negativa či pozitiva, nesmíme zapomínat na jednu věc. Virtuální realita nám nikdy nemůže nahradit skutečnou realitu i kdyby byla sebevíc dokonalá.

Related Posts

© Sark.cz - Všechna práva vyhrazena.