Ekonomie Afriky – je opravdu tak zlá jak se říká?

0

Velkým problémem afrického hospodářství je velká politická nestabilita členských států. V minulosti se zde odehrávali různé občanské války, genocidy a války o hranice. Spousta sporů přetrvává dodnes. I přesto se ekonomika snaží znovu postavit na nohy. Existuje spousta organizací, které to mají udělat jednodušší a život zdejších obyvatel lepší a kvalitnější.
poušť v Africe
Jaké je největší odvětví v Africe?
Hlavním odvětvím je vývoz nezpracovaných surovin, které mají na světovém trhu velkou hodnotu. Nachází se zde velká ložiska nerostných surovin, hlavně ropy. Ta se těží hlavně v Libyi. Tvoří asi padesát procent vývozu všech států.

Co nejvíce brzdí růst ekonomiky, kromě válek?
– Dovoz levného zboží z Asie – Dovoz z těchto zemí, kde vede velkovýroba je mnohem levnější než místní výroba. Drobní afričtí obchodníci tak mohou krachovat. Některé odvětví dokáže konkurovat, hlavně obuvnictví.
– Špatná infrastruktura – Nedostatek silnic nebo železnic, špatné spojení.
– Vzdělanost – I přesto, že procento gramotných v zemích třetího světa stoupá, i nadále se omezuje pouze na vzdělání základní. Je zde těžké získat vyšší vzdělání, je zde tedy málo kvalifikovaných pracovníků.
– Málo úrodné zemědělské půdy – Osídlení během minulých tisíciletí zničil půdu vhodnou pro zemědělství, je naprosto vyčerpána. Je zde také málo dostupná voda, která je pro plodiny důležitá.
zeměkoule
Jak se ale africká ekonomika vyvíjí?
Africe stále chybí nejpočetnější střední třída obyvatel, která většinou drží stát. Jsou zde obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými. Roční růst se pohybuje průměrně okolo pěti procent. Předpokládá se, že bude růst minimálně stejně rychle i nadále. Většina zemí se snaží podporovat růst obyvatelstva.

Nejdůležitější pro africké státy bude teď posílení politické stability, investice do vzdělání a infrastruktury. Je potřeba přístup nadnárodních firem na africký trh. I přes všechny problémy se ekonomika stále posouvá vpřed.

© Sark.cz - Všechna práva vyhrazena.