Školky Montessori jsou stále žádanější

0

Vzdělání dětí v zařízeních typu Montessori jsou stále vyhledávanější možností jak předškolního, tak školního vzdělávání. Jedná se o alternativní vzdělávací program, s jehož zásadami přišla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori již na počátku 20. století.
děti před školkou
První Dům pro děti s principy pedagogiky Montessori vznikl v roce 1907. Jednalo se o zařízení pro sociálně slabé děti ve věku od tří do šesti let. Hlavním úkolem bylo odstranění výchovných a vzdělávacích problémů.
Mottem Monterssori pedagogiky je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Velmi důležitý je samostatný rozvoj každého jedince, kladení důrazu na jeho samostatnost a podporování ho v jeho oblíbených činnostech.

Mezi hlavní principy Montessori vzdělávání patří:
·         Svoboda a zodpovědnost
·         Ticho, klid, mír
·         Radost a objevování
·         Řád
·         Celistvost a izolace vlastnosti
·         Připravené prostředí
·         Ruka a intelekt
·         Soustředění
·         Pohyb v učení
·         Samostatnost a nezávislost
·         Smysluplnost a propojenost
·         Partnerský přístup

V České republice nebylo možné před rokem 1989 uplatňovat žádné alternativní vzdělávací koncepce. Jako první byla zařazena do sítě škol Montessori Mateřská škola v Jablonci nad Nisou, a to až v roce 1997, poté na Kladně a v Praze 14. V současné době je v České republice něco přes 130 Montessori zařízení. V roce 1998 je pak v České republice založena Společnost Montessori ČR o.p.s., jejíž ředitelkou byla až do roku 2010 PhDr. Jitka Brunclíková. Podíl Montessori mateřských a základních škol u nás je stále nižší než v ostatních zemích.
kostky na zemi
Mezi hlavní oblasti vzdělávání pak řadíme
·         Praktický život
·         Smyslová výchova
·         Jazyková výchova
·         Matematika
·         Poznáváme svět
·         Kosmická výchova
Počet vzdělávacích zařízení Montessori u nás stále roste a je o ně větší a větší zájem. Rodiče preferují samostatný rozvoj dítěte, přirozeného zapojování se do činností dle jejich zájmu a podporu tvořivosti. Omezování kreativity a jedinečného rozvoje se jeví jako nevyhovující.

© Sark.cz - Všechna práva vyhrazena.