Dokonalé využití prostoru při přepravě

0

Lidé se stále snaží najít různé pomůcky, které by jim mohly usnadnit život. Mezi ně patří i podlážky a schránky, které umožňují lepší manipulaci při přepravě zboží. Už několik desítek let můžeme využívat takzvanou europaletu, která přináší řadu velkých výhod. Jelikož jsou její rozměry přesně dané, jsou veškeré tyto podlážky totožné. To umožnuje vykupování mezi jednotlivými prodejci. Není tedy nutné, aby se vždy táž paleta vrátila původnímu majiteli. Certifikované rozměry jsou také velice důležité při samotné přepravě.

sklad

  • Velikost byla totiž odvozena od rozměrů železničního vagónu, a proto je možné stoprocentně využít každého místa v těchto dopravních prostředcích.
  • Totéž platí i o nákladních automobilech.
  • Většinou se europalety nenakládají do ISO-KONTEJNERŮ, jelikož ty nemají odpovídající rozměry.

Opravy svěřte odborníkům

Od standardní se europaleta liší v tom, že je u ní přesně specifikována i výška, která činí 14,4 cm. Norma se musí dodržovat dokonce i v počtu hřebíků, kterých je sedmdesát osm a jejich přesném umístění. Nosnost jedné přepravky je tisíc pět set kilogramů a je možné stohovat pouze tři palety na sebe. Manipulace s nimi je velice jednoduchá díky konstrukčním prvkům, které umožnují využití vysokozdvižného nebo nízkozdvižného manipulačního vozíku. Nízkozdvižný je mírně omezen v tom, že může nabrat palety pouze z kratších stran.

paleta na vozíku

  • Pro vykupování europalet platí přísná, ale logická pravidla.
    1. Každá podlážka musí být označena značkou EUR, aby bylo zřejmé, že pochází z dílny certifikovaného výrobce.
    2. Nesmí chybět žádný konstrukční prvek. To však není takový problém, protože se dá u certifikovaných výrobců opravit. Problém však může nastat, pokud by se někdo pokusil o opravu svépomocí. V tom případě by se mohla europaleta považovat za znehodnocenou.
    3. Výkupny většinou nechtějí ani podlážky, jejichž dřevo je shnilé.

Related Posts

© Sark.cz - Všechna práva vyhrazena.